Liceum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

1 Lipca w sobotę odbył się zjazd absolwentów pierwszych pięciu roczników (1975-1980) łomżyńskiego ‚Społeczniaka’. Współorganizator wydarzenia – Szkoła Języków Obcych 
Czytaj więcej