Wakacyjne zajęcia językowe

Wakacyjne / Zimowe Zajęcia Językowe

Dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat. Dwa tygodnie wspaniałej zabawy, autorski program zajęć, nauka języka angielskiego przez cały dzień w sposób naturalny. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu, zajęcia manualne, projekty budzące kreatywność. W trakcie zabawy dziecko wzbogaca i przyswaja angielskie słownictwo, poznaje i utrwala podstawy gramatyki. Na zajęciach wykorzystujemy multimedia: tablicę interaktywną, dywan interaktywny, projektor i tablety.  Grupy 10 osobowe.

Akademia dla młodzieży wiek 11 do 14 lat. Czas trwania 2 tygodnie. Aktualizacja wiedzy z przedmiotów szkolnych. Nauka z wykorzystaniem interaktywnej tablicy, zajęcia praktyczne na świeżym powietrzu. Grupy 5 osobowe.

WAKACYJNE / ZIMOWE ZAJĘCIA JĘZYKOWE DLA DZIECI oraz AKADEMIA  DLA MŁODZIEŻY 

 

Wakacyjne zajęcia językowe/ Akademia

Jednostki lekcyjne

Okres trwania

Wakacyjne zajęcia opłata za cały kurs

Akademia opłata za cały kurs

2 tygodnie 40 godzin* /
4 godz. dziennie
Styczeń / Luty 550 ** 960 **
2 tygodnie 40 godzin* /
4 godz. dziennie
 Lipiec / Sierpień 550 ** 960 **

* zajęcia językowe dla dzieci jednostka lekcyjna 60 minut, akademia dla młodzieży 50 minut.
**płatność jednorazowa z góry