CERTYFIKAT TOEIC z języka angielskiego

Egzaminy ETS

ETS (Educational Testing Service) to obecnie największa na świecie niezależna organizacja badająca umiejętności edukacyjne, uznawana za lidera badań w zakresie edukacji oraz tworzenia systemów oceny wiedzy.

ETS jest twórcą tak popularnych egzaminów jak TOEIC (TOEIC Bridge A1-B1, TOEIC Listening&Reading B2-C1)- egzaminy sprawdzające znajomość języka angielskiego w środowisku biznesowym oraz Widaf Basic (A1-B1), Widaf (B2-C1) – egzaminy sprawdzające praktyczną znajomość języka niemieckiego.

Próbny test TOEIC®

TOEIC Bridge

TOEIC Bridge jest międzynarodowym certyfikatem z języka ogólnego przeznaczonym dla osób na poziomach A1-B1 (wg skali CEF). Pozwala ocenić rozumienie tekstu czytanego i pisanego. Świetnie sprawdza się jako narzędzie audytu językowego w firmach.

W ramach przygotowania do egzaminu TOEIC Bridge zapraszamy na kursy języka angielskiego.

Czas trwania: 60 minut                                  Miejsce egzaminu: LINGUO SP Z O.O.

Liczba pytań: 100 pytań w 2 sekcjach           Sprawdzany poziom: A1 – B1

Kompetencje: czytanie, słuchanie

 

Sekcje egzaminu Czas trwania Liczba pytań Skala punktacji
Reading 35 minut 50 10-90
Listening 25 minut 50 10-90

Jak przebiega egzamin?

Format egzaminu to test wyboru obejmujący 100 pytań w dwóch sekcjach:

Format egzaminu to test wyboru obejmujący 100 pytań w dwóch sekcjach:

Test zawsze się zdaje – wynik jest podawany w postaci liczby punktów na skali.
Dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu jest Raport Wyników i Certyfikat.

Dlaczego warto zapisać się na test TOEIC Bridge™?

Osoby uczące się języka angielskiego na całym świecie decydują się na test TOEIC Bridge™ ponieważ:

  • testu się nie „oblewa”, zawsze otrzymuje się wynik w punktach, odpowiednio do aktualnego poziomy zaawansowania
  • Bridge jest przyjazny dla uczniów początkujących, nie wymaga mówienia ani pisania
  • test sprawdza znajomość języka angielskiego skupiając się na praktycznych jego zastosowaniach
  • TOEIC Bridge™opiera się na prawdziwych kontekstach zaczerpniętych z życia
  • potwierdza osiągniętą do tej pory wiedzę
  • weryfikuje jakość nauczania
  • wytycza kierunek w nauce
  • nie wymaga żmudnego przygotowania, można go zdać w dowolnym momencie nauki czy roku akademickiego
  • certyfikat TOEIC Bridge™ jest cennym dodatkiem do CV  i pomaga znaleźć zatrudnienie na wymagającym rynku pracy

TOEIC Listening and Reading

TOEIC® Listening & Reading to od 35 lat najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w międzynarodowym środowisku pracy. Co roku przystępuje do niego ponad 7 milionów kandydatów, a ponad 14 tysięcy organizacji wykorzystuje go jako narzędzie audytu językowego.

 

TOEIC L&R pozwala zweryfikować umiejętności czytania i rozumienia ze słuchu na poziomie A1-C1.

W ramach przygotowania do egzaminu TOEIC zapraszamy na kursy języka angielskiego.

Czas trwania: 120 minut                                      Liczba pytań: 200 pytań w 2 sekcjach

Sprawdzany poziom: A1 – C1                                  Kompetencje: czytanie, słuchanie

Miejsce egzaminu: LINGUO SP. Z O.O.

 

Jak przebiega egzamin?

Format egzaminu to test wyboru składający się z 200 pytań w dwóch sekcjach:

Sekcje egzaminu Czas trwania Liczba pytań Skala punktacji
Reading 75 minut 100 5 – 495
Listening 45 minut 100 5 – 495

Test zawsze się zdaje – wynik jest podawany w postaci liczby punktów na skali.
Dokumentem potwierdzającym zdanie egzaminu jest Raport Wyników i Certyfikat.

Istnieje także możliwość przystąpienia do egzaminu bez kursu przygotowawczego. Sesje egzaminacyjne możemy zorganizować w ustalonym terminie dla wszystkich chętnych.

Próbny test TOEIC®