Native-Speaker Services

Native-Speaker Services

To nowoczesne rozwiązanie biznesowe, polegające na oferowaniu szkołom językowym pracy wykwalifikowanych lektorów, którzy uczą swoich ojczystych języków.

Placówki korzystające z tej usługi mogą oferować zajęcia prowadzone przez native
-speakera, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów oraz przeprowadzania kłopotliwych postępowań administracyjnych związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Nasi native-speakerzy mogą uczyć również w Twojej szkole. Pozostaw nam obowiązki związane z ich zatrudnieniem, legalizacją ich pobytu, przeszkoleniem, zakwaterowaniem oraz zapoznaniem z kulturą i warunkami miejscowymi.

Zapraszamy do współpracy szkoły publiczne i prywatne, szkoły policealne, uczelnie wyższe oraz instytucje edukacyjne z całej Polski.